Apácák!
 
Két apáca, Logika (L) nõvér és Matematika (M) nõvér hazafelé tartanak a kolostorba.
 
M: - Észrevetted, hogy egy férfi követ minket 38 és fél perce? Vajon mit akarhat?
L: - Logikus: meg akar minket erõszakolni.
M: - Oh, jaj! Ennél a sebességnél és távolságnál legkésõbb 15 perc múlva utolér minket! Mit tegyünk?
L: - Az egyetlen logikus dolgot: fussunk gyorsabban.
M: - Nem megy.
L: - Persze hogy nem megy. A férfi ugyancsak az egyetlen logikus dolgot teszi: õ is gyorsabban fut.
M: - Tehát mit tegyünk? Ezzel a sebességgel egy perc múlva utolér.
L: - Az egyetlen logikus dolgot: elválunk. Te ezen az úton mégy, én a másikon. Mindkettõnket nem tud követni.
 
A férfi Logika nõvért követte. Matematika nõvér elérte a kolostort és nyugtalan volt Logika nõvér miatt. Végre megérkezett Logika nõvér.
M: - Logika nõvér! Istennek hála, hogy itt vagy! Mondd, mi történt?
L: - Az egyetlen logikus dolog: a férfi mind a kettõnket nem tudta követni, tehát utánam jött.
M: - Igen, igen! De mi történt aztán?
L: - Az egyetlen logikus dolog: olyan gyorsan kezdtem futni, ahogyan csak bírtam.
M: - És aztán?
L: - Logikus. Õ is olyan gyorsan kezdett futni, ahogyan csak bírt.
M: - Igen, és aztán?
L: - Az történt, aminek történnie kellett: a férfi utóért.
M: - Te szegény, és mit tettél?
L: - Az egyetlen logikus dolgot: felkaptam a szoknyámat.
M: - Oh, nõvér? És mit tett a férfi?
L: - Az egyetlen logikus dolgot: leengedte a nadrágját.
M: - Oh, nem! És? Mi történt azután?
L: - Hát nem logikus, nõvér? Egy apáca felemelt szoknyával gyorsabban tud futni, mint egy férfi leengedett nadrágban!
 
És ti mindannyian, akik azt hittétek, hogy itt most egy piszkos történet következik, mondjatok el két Üdvözlégyet!