Õrizetlen ház
 
Színházba indultunk a férjemmel, és taxit hívtam. Mielõtt a kocsi megjött, kiraktam a macskát a házból, de azonnal visszaszökött, és felrohant a lépcsõn. A férjem a macskát kereste, amikor megjött a taxi. El akartam titkolni a sofõr elõl, hogy a ház õrizetlenül marad, ezért azt mondtam:
- A férjem rögtön jön, csak felment elköszönni az anyámtól. A férjem néhány perc múlva jött is, beült mellém a taxiba, és azt mondta:
- A vén dög az emeleti szobában az ágy alá bújt. Egy fogassal kellett kikergetnem.