Szun-ce
 
( A hadviselés törvénye, Kína, kb. ie. III.-IV. sz., a szerzõ ismeretlen )
 
részletek
 
 
Általában annak, aki már a
csata elõtt a templomban biztosra veszi gyõzelmét, több
lehetõsége van a sikerre; annak pedig, aki már a csata elõtt
a templomban is azt fontolgatja, hogy nem fog gyõzelmet
aratni, kevés lehetõsége van a sikerre. Több számítás:
gyõzelem; kevesebb számítás: nem-gyõzelem; hát még ha
teljesen hiányzik minden számítás! Ha ezek segítségével
vizsgálom a dolgokat, a gyõzelem és vereség (okai)
feltárulnak elõttem.
 
Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az gyõz.
Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az gyõz.
Aki maga elõvigyázatos, és ki tudja várni (az ellenség)
elõvigyázatlanságát, az gyõz.
 
ha ismerjük az ellenséget és
ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk
veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak
magunkat ismerjük, akkor egyszer gyõzünk, másszor vereséget
szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem
ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély
fenyeget bennünket.
 
A régi idõkben azok, akik igazán értettek a harchoz,
mindenekelõtt legyõzhetetlenné tették magukat, s úgy várták
ki az alkalmat, amikor az ellenség legyõzhetõ volt. A
legyõzhetetlenség rajtunk múlik, de a legyõzhetõség az
ellenségen. Ezért van, hogy aki igazán ért a harchoz, az
legyõzhetetlenné tudja tenni önmagát, de nem képes elérni,
hogy az ellenség mindig legyõzhetõ legyen.
 
Ezért mondják, hogy a gyõzelem feltételeit
megismerhetjük, de valóban gyõzelmet aratni nem mindig
tudunk.
A legyõzhetetlenség: védekezés. A gyõzni tudás:
támadás. A védekezés azt jelenti, hogy még hiányzik valami;
a támadás pedig azt, hogy minden bõségben van.
Aki ért a védekezéshez, elrejtõzik a kilencedik föld
mélyébe; aki ért a támadáshoz, az a kilencedik ég magasából
üt rajta (az ellenségen). Így lehetünk képesek az egyik
esetben valóban megvédelmezni magunkat, a másik esetben meg
biztosítani a gyõzelmünket.
 
A régi idõkben azok, akikrõl azt mondták, hogy
értenek a harchoz, mindig könnyû gyõzelemmel gyõztek.
Azoknak gyõzelme tehát, akik igazán értettek a harchoz, nem
szerzett hírnevet és nem ismert hõstetteket.
Azért gyõztek a harcban, mert nem követtek el hibát.
Aki nem követ el hibát, annak vállalkozásai mindig
gyõzelemhez vezetnek, s olyanok fölött aratja gyõzelmét,
akik már eleve vereséget szenvedtek.
Így hát a harchoz az ért igazán, aki szilárdan áll
abban a helyzetben, amelyben nem szenvedhet vereséget, s
ugyanakkor nem szalasztja el azt (a helyzetet), amelyben az
ellenségnek vereséget kell szenvednie.
 
Aki igazán ért a hadviseléshez, az mindig a helyes utat
követi, és betartja a háború törvényeit. Csak így tudja
eligazítani a gyõzelem és vereség dolgát.
 
(Az ellenség) megítéléséhez tehát meg kell ismernünk
sikert vagy kudarcot hozó terveit, kikémleléséhez meg kell
ismernünk a mozgását és nyugalmát irányító elveket.
 
A víz a földterülethez igazodik, úgy irányítja
folyását; a hadsereg az ellenséghez igazodjék, úgy
biztosítsa magának a gyõzelmet.
 
Ezért a hadseregnek ne legyen állandó helyzete, mint
ahogy a víznek sincs állandó formája. Aki azáltal szerzi meg
a gyõzelmet, hogy az ellenséghez igazodva mindig képes
változtatásokat és átalakításokat hajtani végre, azt méltán
nevezhetnénk varázserõvel rendelkezõnek.
 
Ha az egész hadsereg bevetésével küzdünk az elõnyökért,
akkor nem érjük el célunkat.
 
A mi rendünk segítségével várhatjuk ki a felfordulást
(az ellenségnél), a mi nyugalmunk segítségével várhatjuk ki
a nyugtalanságot (az ellenségnél). Ez az érzelmekkel való
törõdés. Ha (az ellenség) közel van, várjuk ki, amíg
eltávolodik; ha ereje teljében van, várjuk ki, amíg elfárad;
ha éppen jóllakott, várjuk ki, amíg megéhezik. Ez az erõvel
való törõdés.
Ne bocsátkozzunk közvetlen harcba mindaddig, míg
rendben vannak az ellenség zászlói; ne támadjunk rá
mindaddig, míg teljes harci rendben állnak csapatai. Ez a
változással való törõdés.
 
A bölcs (hadvezér) megfontoltsága mindig összeköti
egymással az elõnyt és a hátrányt. Ha az elõnyökhöz mindig
hozzászámítjuk (a hátrányokat is), akkor vállalkozásaink
sikerében megbízhatunk; s ha a hátrányokhoz mindig
hozzászámítjuk (az elõnyöket is), akkor minden
szerencsétlenséget el tudunk hárítani.
 
A hadsereg számára nem az a legfontosabb, hogy minél
több katonája legyen, hiszen nem csak katonai erõvel
nyomulhatunk elõre. Ha éppen elegendõ erõt tudunk
összpontosítani az ellenség helyes megítélése alapján, akkor
máris biztosra vehetjük a gyõzelmet. Aki azonban
meggondolatlan és lebecsüli az ellenséget, az óhatatlanul az
ellenség fogságába kerül.
 
Ezért háborúzni az tud igazán, aki úgy mozgatja (seregét),
hogy sohasem téved el, s úgy vezeti (vállalkozásait),
hogy sohasem jut szorult helyzetbe.
 
Jól mondják tehát: ha ismerjük az ellenséget és
ismerjük magunkat, akkor a gyõzelem nem maradhat el; s ha
ismerjük a földet és ismerjük az eget, akkor a gyõzelmünk
tökéletes lesz.
 
Ha mögöttünk erõdítmények vannak, elõttünk pedig szûk
átjárók, akkor az körülzárással fenyegetõ terület; és ha
nincs számunkra kiút, akkor halálos területen vagyunk.
 
Amikor nem származna belõle elõnyünk, ne mozduljunk; ha nem
járna sikerrel, ne vezessük harcba a sereget. Az uralkodónak sohasem
szabad haragtól indíttatva sereget támasztania, a
hadvezérnek sohasem szabad dühtõl indíttatva bocsátkozni
harcba. Csak akkor mozduljunk, ha ez megfelel érdekeinknek,
s tapodtat se mozduljunk, ha az nem felel meg érdekeinknek.