A részegség fokozatai
 
 
Enyhén spicces
 
Tünetek: csillogó szemek, gyakori vigyor, néha váratlan kurjantás.
Fogyasztás: 4-5 üveg sör, vagy ugyanennyi nagyfröccs.
Pályagörbe: egyenes.
 
 
Félspicces
 
Tünetek: a szemek még jobban csillognak, nótázási inger, beszéd felgyorsul, minden tizedik szó után elfojtott böffenés.
Fogyasztás: 2 rum + 4 sör.
Pályagörbe: egyenes, itt-ott gyorsan korrigált billenés.
 
 
Spicces  
Tünetek: szemcsillanás marad, a vigyorgás változatlan és gyerekes jellegû, a beszéd érthetõségi foka csökken, kezd megszûnni a különbség a zöngés és a zöngétlen mássalhangzók között.
Fogyasztás: 1 dl törköly + 6 sör
Pályagörbe: a hiperbola pályáját követõ, illemhelyre való távozás közben ötletszerû megkapaszkodás különbözõ tárgyakban. (pl.: Pincérnõ bal melle)
 
 
Kótyagos
 
Tünetek: szem fénye megtörik, trágár kifejezések használata, minden böffenéssel kísért csuklás után hamis éneklés, Bodri kutya verésénél egy könycsepp az arcon.
Fogyasztás: 1 dl. konyak, 4 sör + 2 dl. bor
Pályagörbe: csúszás nélkül gördülõ kör egy kerületi pontjától leírt ívekkel tarkított parabola.
 
 
Enyhén részeg
 
Tünetek: Az arc vonásai kifejezõvé válnak, a mimikai izmok nyersgumi-szerûen mûködnek, a beszédben gargalizáláshoz hasonló hangok tûnnek fel.
Fogyasztás: 3 fél rum, 1 fél vodka + 4 sör és 4 nagyfröccs
Pályagörbe: Ilyet az ökör is csak vágtában vizel.
 
 
Félrészeg
 
Tünetek: A szem fénye teljesen megtörik, a tekintet gyöngyözõ pocsolyához hasonló, a beszédben furcsa mondatok, a WC-ben obszcén ódáknak a falra való firkálása reszketeg betûkkel.
Fogyasztás: 2 dl. rum, 8 sör, 4 dl. bor + 2 vodka
Pályagörbe: átmegy térgörbébe, amely a lépcsõn való guruláskor végtelen csavarhoz hasonló.
 
 
Részeg
 
Tünetek: A szem csukva, csak akkor nyílik ki, amikor a lekókadó fej felborít 2 üveg sört, halk sírdogálás, az arcon megjelennek az öröklött elfajulás koravén ráncai, illemhelyre zuhanás a csukott ajtón keresztül.
Fogyasztás: 3 dl. vodka, 10 sör + 10 nagyfröccs
Pályagörbe: Matematikailag leírhatatlan 4 dimenziós mozgás.
 
 
Tökrészeg
 
Tünetek: A szem szinte állandóan csukva van, de ha nyitva is van, csak a fehérje látszik, az érzékszervek teljesen zavartak se kép se hang, idõnként orrlyukon keresztül való hányás.
Fogyasztás: Kb. annyi, amennyit egy kozákezred elbír, lovakkal együtt.
Pályagörbe: Nincs, csak apró rezgésszerû helyváltoztatások csuklás közben.